Kombine Taşımacılık

Kombine Taşımacılık Nedir? Bilindiği gibi lojistik sektörü çok hızlı değişim ve gelişim içerisinde. Bu durum lojistik firmaları ve çalışanlarını da aynı oranda gelişmeye motive ediyor. Günümüzde lojistik sektöründe yer alan işletmeler de değişen şartlara ve standartlara çabuk uyum sağlamak zorunda kalıyor. Bu doğrultuda güncele çabuk adapte olan, teknolojik gelişmeleri yakından takip edip dünyayla eş zamanda…

Multimodal Taşımacılık

Lojistik literatüründe farklı taşıma türlerinin entegrasyonlarıyla yapılan faaliyetler için üç temel kavramdan söz edilebilir: Multimodal Taşımacılık Nedir? Multimodal Taşımacılık, farklı taşıma araçları veya üniteleriyle, birden fazla taşıma çeşidi kullanılarak yapılan taşıma biçimidir. Multimodal taşımacılıkta yükler, bulunduğu kaptan başka bir kaba aktarılmak suretiyle farklı taşıma yollarıyla yoluna devam eder. Multimodal taşımacılık sisteminde, yükleme ve varış noktaları…

İntermodal Taşımacılık

Lojistik literatüründe farklı taşıma türlerinin entegrasyonlarıyla yapılan faaliyetler için üç temel kavramdan söz edilebilir: İntermodal Taşımacılık Nedir? İntermodal taşımacılık, aynı taşıma aracıyla, iki veya daha fazla taşımacılık modu (Karayolu, demiryolu, deniz yolu, havayolu) kullanılarak yapılan ve mod değişimlerinde araç içindeki yüklerin herhangi bir elleçlemeye tâbi tutulmadığı taşıma şeklidir. Intermodal taşımacılıkta taşıma modeli değiştirilirken elleçleme yapılmaz,…